Werkwijze

 De therapeutische oriëntatie ligt in de directieve therapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie en er wordt ook gewerkt met EMDR en EFT. 

De therapiestijl van Marjolein Bredius kenmerkt zich door een persoonlijke, duidelijke en directe aanpak, met een vriendelijke en sensitieve basishouding. De werkwijze is probleemgericht, waarbij u samen met de psycholoog in beperkte mate terugkijkt op het verleden, de nadruk legt op het heden en u zich op een positieve manier oriënteert op de toekomst.

 

  

 

In de therapie stellen psycholoog en cliënt een behandelplan op waarbij realistische doelen gesteld worden. Samen gaat u aan de slag om binnen een aantal weken tot maanden uw klacht aan te pakken. Het is belangrijk om datgene wat in de therapie is besproken in de praktijk te brengen. Het probleem is in het dagelijks leven ontstaan en daar ondervindt u er last van. Daarom zult u regelmatig opdrachten meekrijgen om thuis uit te voeren. Deze opdrachten bestaan uit het observeren van uw eigen gedachten en gedrag, schrijfopdrachten en gedragsexperimenten.

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wensen en grenzen van u als cliënt. Behalve vermindering van klachten, is het doel van de therapie ook dat Marjolein en cliënt de sterke kanten van de cliënt in kaart brengen en verstevigen. Dit kan zorgen voor meer levensvreugde en het ten volle benutten van de mogelijkheden die het leven biedt.